Godkänt betesområde

Sjv ringde igår tisdag om att det skulle göras en återkontroll av betesmark idag onsdag. Jag vill närvara vid besöket, dels för att jag vill kunna ställa frågor och få en inblick i hur de tänker och för att det inte ska bli missförstånd i efterhand. Fick under besöket reda på att kontrollen gällde enbart det området … Läs mer