Välkommen till Gård Kullviken

Gård Kullviken drivs som ett småskaligt lantbruk beläget ca 3mil Nv om Uppsala.

År 2014 blev vi ägare till denna gård och sedan dess har idéerna skenat väg :). På gården finns ett antal djur som hittills består av bin, kanin, höns, får och gris. Vår vision är att driva ett småskaligt lantbruk i ett hållbart självförsörjande kretslopp och biologisk mångfald. Vår gård har djur av svenska hotade husdjursraser vars egenskaper har anpassat sig efter vårt nordiska klimat. Vi är anslutna till våra djurrasers olika genbanker för att bidra till var och ens bevarande som oförädlad ras inför framtiden. 

Tänk om vi kunde leva på detta?! Ja månskensbönder med stora drömmar!

Gården har som mål att erbjuda bisamhällen, livdjur, kött, ägg, ull, skinn, honung, frukt, grönsaker, förädling av råvaror & övrigt unika hantverk i småskalig produktion. Att öppna en gårdsbutik är något vi planerar i framtiden men för närvarande har vi endast en digital gårdsbutik där vi har våra egna gårdsprodukter men även ett urval av produkter som vi är återförsäljare av. Råvaror som kan användas som de är eller som ingrediens i ditt egna skapande av hud-hårvårdsprodukter med ett naturligt innehåll.

Gård Kullviken drivs som EF, innehar F-skatt och är momsregistrerat.

Sidoverksamhet 

  Erbjuder tjänster inom Webbdesign och Ekonomi.   

Händelser under åren

 • 2019, 18 lamm födda: 9 tackor & 9 baggar
 • 2019, köper tunnelväxthus. Börjar odla lite grönsaker
 • 2019, 12 kycklingar kläckta
 • 2019, 1:a året vi tar vårt eget hö
 • 2018 7 lamm födda (inkl 1 som dog): 3 tackor & 4 baggar
 • 2018 testar konceptet andelsbiodling ( 30 andelar i 2 kupor )
 • 2018 30 Bjurholmskycklingar kläckta ( 1 såld )
 • 2018 köper in 1 galt, Linderödssvin
 • 2018 köper in ytterligare 1 Klövsjöbagge, för att skapa två linjer
 • 2018 3 kullar kaninbebisar ( 1 hane-16, 2 honor-17 & 1 hane-17 sålda )
 • 2018 invintrar 5 bisamhällen
 • 2018 18 Linderödskultingar födda ( 11 överlevande )
 • 2017 köper in en ny Klövsjöbagge (hoppas på ett år med lamm)
 • 2017 3 kullar kaninbebisar ( 4 honor-16, 5 honor-17 & 1 hane-17 sålda )
 • 2017 köper in 2 Linderödssvin, gyltor
 • 2017 köper in 5 nya bisamhällen
 • 2017 22 Bjurholmskycklingar kläckta
 • 2017 8 lamm födda (inkl 2 döfödda): 4 tackor & 4 baggar
 • 2017 invintrar 5 bisamhällen
 • 2016 3 kullar kaninbebisar ( 1 hane-16, 2 honor-15 och 1 hane-15 sålda)
 • 2016 67 Bjurholmskycklingar kläckta ( 18 sålda)
 • 2016 köpte in en ny Gotlandskanin, hona
 • 2016 invintrar 5 bisamhällen (senvinter-17 alla 5 dött)
 • 2015 köpte vi in ytterligare en Gotlandskanin, hona
 • 2015 3 kullar kaninbebisar (en unghona är bytt mot en obesläktad unghane)
 • 2015 sambon tog motorsågskörkortet
 • 2015 köpte vi 10 Bjurholmshöns (genbank)
 • 2015 invintrar 5 bisamhällen
 • 2015 köpte vi en Klövsjöbagge (steril? ville inte bli nå lamm)
 • 2013 började jag med biodling (2 avläggare köptes)
 • 2014 Februari blev vi med gård
 • 2014 köpte vi våra 4 Klövsjötackor (Blev genbank 2015)
 • 2014 köpte vi det första avelsparet Gotlandskaniner (Blev genbank 2015)
 • 2014 invintrar 7 bisamhällen (utökat med 3 avläggare & 2 köpta samhällen)